Wednesday, November 07, 2007

Kooli sünnipäev26. oktoobril pidasime oma kooli 132. aastapäeva. Hommikuse lipuheiskamise au pälvisid Raili Aleksandrov ja Art Aarelaid 9. klassist. Sünnipäevalaulu lauldes ja kõlapulkade abil rütmi lüües tegime koolimajale ringi peale ja suundusime siis fuajeesse kingitusi vastu võtma. Koolipäev lõppes ühise pidusöögiga ja klassidevahelise viktoriiniga "Käi koolis avasilmi" .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home