Saturday, June 18, 2011

Lõpuaktus


17. juunil said põhikooli lõputunnistuse Raidi Aleksandrov, Elvis Länds, Lilyan Leppik, Raiko Paas, Mari Kivipõld, Hanne-Liisa Hiiemäe, Rain Enn, Enely Lohu, Martin Kabanen ja Triinu Toomsalu. Selle vahva klassi juhataja oli õp Mare Luht. Head teed, sõbrakesed!

Monday, June 13, 2011

TEK-i suvepäev

7. juunil korraldasid meie Rõõmurullid Viljandi maakonna TEK-koolide suvepäeva, kus sai rõõmsalt suhelda, suve nautida, meisterdada ja meeskonnatööd harjutada.

LemmikõpetajaSelle aasta lemmikõpetajals valiti inglise keele õpetaja Marjel Einulo. Palju õnne!

Direktori vastuvõtt3. juunil ootas direktor Jaan Hansen tänuvastuvõtule tublisid õppureid ja nende vanemaid.

Projektipäev


3. juunil tegime kokkuvõtteid ekskursioonil nähtust ja lahendasime viktoriini. Aitäh õpetaja Tiiule eduka projekti kirjutamise ja läbiviimise eest! Tänusõnad ka klassijuhatajatele, kes aitasid õppepäeva ettevalmistamisel.

Ekskursioonipäev
2. juunil sõitis kogu koolipere uurima vee teekonda, peatusime Kostivere karstialal, Jägala joa juures, käisime Tallinna Botaanikaaias ja veepuhastusjaamas, nooremad lõpetasid oma päeva Tallinna loomaaias.

Lõpukell

1. juunil helises 9. klassile viimast korda koolikell, traditsiooniliselt said kõik klassid astuda uude klassi. Lõpuklass istutas kooli õuele õunapuu.

Kevadpidu31. mail lõpetasime kooliaasta traditsioonilise kevadkontserdiga, koolimajas võis vaatata kunsti- ja käsitöönäitusi. Tänusõnad kõigile esinejatele ja abilistele!

Spordipäev30. mail toimunud spordipäev tuli vihmase ilma tõttu võimlasse kolida, aga kõik alad said väikeste muutustega tehtud.

Sakala mängude tantsupidu


28. mail peeti Viljandis maakondlikku tantsupidu, kus osalesid ka meie kooli kaks rühma õp Silva Kolgi ja Anu Mikkori juhendamisel.

Vallavanema vastuvõtt

27. mail palus Suure-Jaani vallavanem vastuvõtule olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid. Meie koolist olid kutsutud: Laura Rink, Martin Kabanen, Raiko Paas, Marje Brauer, Tiiu Ehrenpreis, Jüri Sulg ja Margus Mikkor.

Algklassid Lillis

26. mail käisid I-III klass Lilli loodusmajas õuesõppetunnis.

GLOBE - 10

Juba kümme aastat oleme Globe-kool ja vaatleme usinasti ilma. Sünnipäeva tähistamiseks korraldati minikonverents, kus kuulati ettekandeid ja jagati tunnustust. Tänusõnad õp Tiiu Ehrenpreisile - väsimatule eestvedajale!

Liikluseksam

25. mail sooritasid meie 3. klassi õppurid politseiniku valvsa silma all liiklus- ja sõidueksami jalgrattalubade saamiseks. Oma rataste tehnilist korrasolekut said demonstreerida teisedki õpilased.

VOL-i vastuvõtt

17. mail oli Viljandi Omavalitsuste Liidu tänuvastuvõtule kutsutud: Laura Rink, Martin Kabanen, Danel Leppenen ja Klaid Varik, õpetajatest said kutse Tiiu Ehrenpreis, Marje Brauer, Jüri Sulg ja Silva Kolk.

"Minu Võrtsjärv"

Joonistusvõistluse "Minu Võrtsjärv" äramärgitud tööde seas oli ka 9. klassi neiu Raidi Aleksandrovi töö.

Loeng muinsuskaitsest ja Paide Vallitorni külastus

17. mail kuulasid 6.-9. klassi õpilased Tarvi Sitsi loengut muinsuskaitsest ja 18. mail külastasid 7. ja 9. klass Paide Vallitorni, millega tähistati muinsuskaitsepäeva. Aitäh õp Merikesele!

"Noored koos"


16. mail korraldas meie õpilasesindus valla noortele õppe- ja lustipäeva, millele eelnes ühine töötegemine. Toimus kohtumine Suure-Jaani noorsoospetsialisti Mati Adamsoniga, jätkati võistlusmängudega, kuulati Olustvere ja Suure-Jaani noorte muusikute esinemist ja päev lõpetati diskoga.

8. klassi arvestus12. mail esitlesid 8. klassi õpilased oma arvestuslikke töid. Sel aastal valmisid uurimuslikud ja praktilised tööd geograafias, ajaloos, inglise keeles, tööõpetuses ja käsitöös.